TSE BELGESİ

2020-09-14

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi(TSE); Türk Standardı bulunan ilgili üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların, söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uyumluluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, işletme adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl ile sınırlı olan belgedir