ISO 14001 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

2020-09-12

Her gecen gün daha da sığamadığımız ve küçülen dünyamızda kaynakların yetersiz olduğu gerçeğini daha fazla görmekteyiz.Bu sorun sadece kendi ülkemiz ile sınırlı kalmayıp küresel bir sorun olarak görülmektedir.Bu neticeler doğrultusunda çevresel etkilerin yasal uygulamardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesinin önünü açmıştır.

Günümüz dünyasından pazarda var olabilmek  insana verilen değer ile ölçülmektedir.Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını isterken çevreye değer verilmesini ve saygı gösterilmesini istiyor.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımın azaltıması suya, toprağa ve çevreye verilen zararı en az seviyeye indirilmesini hedefleyen, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemidir.