ISO 50001 2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

2020-08-31

Günümüzde olan talebler neticesinde  üretim her geçen gün artmaktadır.Bunun ile beraber olarak enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile beraber sanayilerde enerji kaynaklarının fazlaca kullanımı, enerji tasarrufu, enerji yeterliliği , geri dönüşüm, tekrar kullanım  bileşenleri oldukça önemli olmaktadır. Olan bu durumlar analiz edildiğinde ise enerji tasarrufu için bir takım yönetim sistemi oluşturulması gerekmektedir.

Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve niceliklerden, çevresel sorumluluklardan ödün vermeden enerjinin etkili kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, bünyelerin enerji verimliliğini büyültmek için yeterli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin entegre olması ve devamlılık sağlamaktır. Standart bütün enerji tiplerini içine alır. Firmaların hepsinin sürekli enerji yönetimine, maliyetlerin düşürülmesine ve çevreye karşı hassas davranmasını sağlar.