CE İşaretlemenin kullanımına dair esaslar

2020-09-12

 

Bir ürünün veya mal için CE uygunluk işaretinin yapıştırılması ve kullanılması için  prensiplerinin genel yapısı aşağıda özetlenebilir.

CE uygunluk işareti;

 a) İlgili teknik yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, 5 mm uzunluğunda mavi renkli "CE" harflerinden oluşur.

 b) Bu işaret için verilen oran ve şekillerde yazılmak üzere küçültülebilir veya büyütülebilir.

 c) Ürüne veya teknik sayfaya ek. Bu, ürünün niteliği, etiketi, ambalajı ve ilgili teknik düzenlemelerin ürünle birlikte herhangi bir belgenin bulunmasını gerektirdiği durumlar, belgeler,

 d) Görünür ve silinmez.

 Üretim kontrol garantisinin sonunda CE uygunluk işareti iyileştirilir. İlgili teknik yönetmeliğin gerektirdiği CE uygunluk işaretine ek olarak, üretim kontrol aşamasında görev alan onaylanmış kuruluş tarafından verilen kimlik kayıt numarası. Diğer kategorilerdeki kategorilerde belirtilmesi dışında.