90/396/EEC Sayılı Gaz Yakan Aletler Yönetmeliği nedir?

2020-09-12

90/396 / EEC sayılı gazlı cihazlar yönetmeliği

 Gaz yakan cihazlara ilişkin yönetmelik aşağıdaki ürün gruplarını içermektedir;

 • Mutfak, ısıtma, su ısıtma, soğutma, aydınlatma, yıkama tüketim ürünleri ve 105 dereceyi geçmeyen normal su sıcaklığı ile gaz yakan ticari ürünler ve ürünler,

 • Bu tür kazanlara uyarlanmış basınçlı çekişli kazanlar ve gövdeler vb

 • Kazanların montajında ​​ve tasarımında kullanılan güvenlik ve kontrol cihazları '' CE '' işaretinin iliştirilmesinin genel prensipleri daha önce belirtilmiş olmakla birlikte, yapılacak belgelerin üzerine '' CE '' işaretinin basılabileceğinden bahsedilmişti. ürün paketlenmek üzere sevk edilir. Gazlı Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki ürün ve kataloglarda “CE” İşareti ile verilmesi gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir; 28

 • Üreticinin adı veya tüzel kişinin adı,

 • Ürünün ticari adı,

 • Varsa üründeki elektrik sisteminin desteklenmesi,

 • Ürün Kategorisi,

 • Ürünün genel tanımı,

 Kavramsal projeler, üretim çizimleri, içerik şemaları ve ürün alt bölümleri,

 Ürünün nasıl çalıştığına ilişkin açıklamalar ve açıklamalar ve

 • Test raporları