89/106/EEC Sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği nedir?

2020-09-12

1989, 1993 ve 2003 yıllarında birkaç şirket tarafından revize edilerek üzerinde çalışılan ‘Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’, esasen AB'nin Lizbon stratejisini desteklemek için hazırlanmış ve onu dünyadaki en büyük ve en dinamik sektör haline getirmiştir. Yönetmelikte getirilen belli başlı kurallar ile ulusal pazarda önerilebilecek farklı yapı malzemesi alternatifleri önerilmektedir. Böylelikle Tüzüğün temelini oluştururken, AB Üye Devletinin gerçekleştirilmesini, kendi Devletinin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, kendi dışında ve teşkilatlarında ve MÜHENDİSLİKTE tanımlaması amaçlanmıştır. Bu arada, Üye Devletler, kendi eyaletlerinde ve inşaat mühendisliği işlerinde, insanların, hayvanların ve malların güvenliğini ve yönetmelik tarafından kapsanan diğer temel gereksinimleri garanti ederler. Üye devletler haricinde, sadece bina SAFETY binasının temeliyle ilgili gereksinimleri karşılamalıdır.Ayrıca, sağlık, dayanıklılık, enerji, ekonomi ve çevreye ek olarak ekonomi ve teknik yönleri ilgilendiren diğer gereksinimleri karşılamalıdır. Ulusal şartlara bağlı olarak idari kanun ve yönetmeliklerle belirli bir temelde tesis edilen bu gereklilikler, yapının niteliğini ve bu durumu, AB içindeki ticaret yöntemleri ve engellerden dolayı etkilemektedir,