ROHS TESTLERİ

2020-09-12

Elektrikli ve elektronik cihazlarda sınırlı olan bu yonetmelik  laboratuvarda test edilerek raporlanır. 30 Mayıs 2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelikte belirtmektedir.

 ROHS belgesini hazırlamak için,  ürün önce analiz için bir laboratuvara gönderilir. Nihai ürün için TS EN 62321 serisi standartlarından biri ile ön işlem analizi için analizleri içeren teknik dosya hazırlanır. Test raporu sonuçlarının yönetmeliğin sınır değerlerinin altında olması beklenmektedir. Sonuç olması durumunda ROHS sertifikası hazırlanır.

 Sağlığa zararlı maddeler için sınır değerler aşağıdaki gibidir;

 Cıva (Hg) -% 0.1

Kadmiyum (Cd) -% 0.01

Kurşun (Pb) -% 0.1

Krom (Cr) -% 0.1

Polibromlu bifenil (PBB) -% 0.1

Polibromlu difenil eter (PBDE) -% 0.1

ROHS uygunluk beyanı olarak adlandırılan ROHS sertifikası veya ROHS sertifikası aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımına İlişkin Kısıtlama Yönetmeliğine Uygun Üretildiği Beyanı

Üreticinin adı ve adresi

Ürünlerin adı ve türleri

Şirket iletişim bilgileri

Test raporuna bir referans

Desen

Beyanın yeri ve tarihi