CE belgesi nasıl alınır?

2020-09-14

CE sertifikası, ürünün eklediği standarda göre CE sertifikası vermeye yetkili olan onaylanmış kuruluş tarafından verilmektedir.

v Ürün risk oluşturmuyorsa; Ürünün temel şartlara uygunluğunu beyan edebilirsiniz. İşte üreticinin

Güven ilkesine zarar vermeyecek bir şekilde büyük sorumluluk almış olmuyorsunuz. AB mahkemelerinde

Uygunluğu beyan edilen, temel gereksinimleri karşılamadığı tespit edilen ve piyasadan çekilmiş ürünler için,

Üreticilere getirilecek cezai yükümlülüklerle ilgili birçok davanın devam ettiği bilinmektedir.

v Ürün tehlikeli ise; Ürünün temel şartlara uygunluğunun incelenmesi onay yöntemi kullanılarak yapılır.

Ürünün risk derecesine bağlı olarak Onaylanmış Kuruluş tarafından incelenmesi ve

testler bu kuruluş tarafından yapılmalı ve onaylanmalıdır.

Bir üretici ülkede veya başka bir Üye Devlette resmi olarak tanınan herhangi bir onaylanmış kuruluş

seçebilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar yasal olarak yetkilendirilmiş (akredite edilmiş) olmalıdır. Bu

kuruluşlar belirli uyumluluk incelemelerinde uzmanlaşmıştır ve yalnızca bu sorunları  inceleyebilmek için

yetkileri vardır ve tarafsız olmalılar.

Ayrıca her ürün onaylanmış kuruluş sertifikası gerektirmez.Onaylanmış Kuruluşlar, üreticinin onaylanmış kuruluştan olmamasına rağmen bir belge talep etmesi halinde

 

Bir "Uygunluk Tanık Sertifikası", yani "Uygunluk Beyanı" sağlayabilir.

CE sertifikası gerektiren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminden, ürünlere AB CE işareti eklenir.

Yeni Yaklaşım Direktiflerinin uyumlaştırılmasından sorumlu kamu kurumları sorumludur.

 CE işaretleme prosedürleri

 

1. Ürün politikası / yönergeleri tanımlanmıştır.

2. Varsa uyumlaştırılmış standartlar belirlenir.

3. Modül veya modül kombinasyonu seçilir.

4. Onaylanmış bir kuruluşa gerek olup olmadığını belirleyin.

5. Uygunluk değerlendirmesinden sonra, uygunluk beyanı ve gerekirse diğer belgeler hazırlanır

 6. Teknik dosya hazırlanır ve muhafaza edilir.

 

7. "CE" işareti ürüne ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye yapıştırılmıştır ve

tanıtılmıstır. İşlemleri gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun "CE" uygunluk işaretini takiben kimlik numarası

oluşmalıdır. Örneğin TSE; "CE 1783" formatındadır.