EMC (ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK)

2022-02-16

EMC (ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK)

 

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk), ürün veya cihazların, istenilen elektromanyetik ortamla uyumlu olup olmadığını, yakınındaki diğer ürün veya cihazlardan olumsuz olarak etkilenip etkilenmediğini veya yakınındaki diğer ürün veya cihazları olumsuz olarak etkileyip etkilemediğinin anlaşılması için yapılan testlerle ürün veya cihazların değerlendirilmesi sürecidir.

Özellikle tıbbi cihaz veya ürünler üzerine yapılan çalışmalarda elektromanyetik uyumsuzluk sadece bir sorun olarak görülmemekte, ayrıca potansiyel olarak insan hayatını tehdit eden bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple yetkili makamlar bir ürün veya cihazın istenilen elektromanyetik ortamını oluşturamaması durumunu yeterli güvenlik ve etkinliğin sağlanamaması olarak kabul ettiğinden, EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) üzerinde çok sıkı durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Standartlarından bazıları;

 

·        EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar

·        EN 55014-1: Elektromanyetik Uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler-Bölüm 1: Yayılım

·        EN 55014-2: Elektromanyetik Uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları-Ürün aile standardı

·        EN 55022: Bilgi Teknolojisi Cihazları -Radyo bozulma karakteristikleri -Sınır değerleri ve ölçme metotları

·        EN 55024: Bilgi Teknolojisi Cihazları -Bağışıklık karakteristikleri -ölçme metotları ve sınırları

·        TS EN 55032: Multimedya Donanımının Elektromanyetik Uyumluluğu-Yayınım kuralları

·        EN 61000-6-1 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU); Bölüm 6-1: Genel Standartlar Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı

·        EN 61000-6-2 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 6-2: Genel standartlar-Endüstriyel çevreler için bağışıklık

·        EN 61000-6-3 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-3: Genel standartlar Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

·        EN 61000-6-4 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-4: Genel standartlar Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

 

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Testleri

·        Antenna Screening Effectiveness (S4)

·        Antenna Input Immunity (S1)

·        Antenna Immunity to RF Voltage (S2b)

·        Conducted Emissions (Continuous and Discontinuous Interference)

·        Conducted Disturbances Immunity

·        Electrical Fast Transiet / Burst Immunity

·        Electrical Disturbances From Condiction and Coupling Immunity for Vehicles

·        Electrostatic Discharge (EDS) Immunity

·        Harmonics and Interharmonics Immunity

·        Harmonic Current Emission

·        Immunity to Induced Voltages (S2a)

·        Immunity From Radiated Fields (S3)

·        On – Site EMC Testing

·        Power Supply Conditioning

·        Power Interference

·        Power Frequency Magnetic Field / Oscillatory Waves Immunity

·        Radiated Field Immunity

·        Radiated Emissions and EMF

·        Voltage Dips / Interruptions Immunity

·        Voltage Surge Immunity

·        Voltage Fluctuation / Flicker

 

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile alakalı desteğe ihtiyaç dumanız durumunda alanında uzman ekibimiz ile her zaman yanındayız.