RoHS (TEHLİKELİ MADDELERİN KISITLANMASI DİREKTİFİ) TESTLERİ

2022-02-16

RoHS (TEHLİKELİ MADDELERİN KISITLANMASI DİREKTİFİ) TESTLERİ

 

RoHS, cihaz veya ürünlerde kullanılmakta olan tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. Bu düzenlemeye göre RoHS testlerinden olumlu sonuç alamayan cihaz veya ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisinde serbestçe dolaşamamaktadır.

Avrupa Birliği sınırlarında ürün veya cihazınızı satabilmek için RoHS Direktifine uyumlu olmanız çok önemlidir. Yalnız gerekli uyumluluğu sağlamanız durumunda Avrupa Pazarında ürün satabilmenize imkan veren RoHS CE işaretini cihaz veya ürünlerinize iliştirebilirsiniz. Bu işaret olmadan Avrupa da ürün satışı yapmak yasa dışıdır. RoHS CE işareti, yetkili makamlar ve tüketiciler için, ürününüzün güvenli olduğuna dair güven vermek maksadıyla ürün veya cihazlara iliştirilmektedir. RoHS testlerini uygulamak, ürün veya cihazlardaki problemleri erkenden teşhis etmenize imkan verirken, sonradan ortaya çıkabilecek para cezaları ve pahalı ürün geri çağırmalarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

 

RoHS Direktifleri kapsamında çevre ve insan sağlığı için zararlı olarak belirlenen maddeler ve kullanılabilecekleri maksimum konsantrasyon değerleri aşağıdaki gibidir;

·        Kurşun (Pb) (%0,1)

·        Cıva (Hg) (%0,1)

·        Kadmiyum (Cd) (%0,01)

·        Altı Değerli Krom (Cr6+) (%0,1)

·        Polibromlu Bifeniller (PBB) (%0,1)

·        Polibromlu Difenil Eter (PBDE) (%0,1)

·        Bis(2-etilheksil) Ftalat (DEHP) (%0,1) (2015 Yılında Listeye Eklenmiştir.)

·        Bütil Benzil Ftalat (BBP) (%0,1) (2015 Yılında Listeye Eklenmiştir.)

·        Dibutil Ftalat (DBP) (%0,1) (2015 Yılında Listeye Eklenmiştir.)

·        Diizobütil Ftalat (DIBP) (%0.1) (2015 Yılında Listeye Eklenmiştir.)

Yalnız parantez içerisinde yazmakta olan bu değerler, bir ürün veya parçanın kendisinden ziyade her homojen malzeme için geçerlidir. Homojen malzeme, mekanik açıdan farklı parçalara ayrılamayan, muntazam bir birleşime sahip malzemedir.

RoHS Direktiflerinin geçerli olduğu ürün veya cihazlar;

·        Büyük Ev Aletleri

·        Küçük Ev Aletleri

·        BT ve Haberleşme cihazları

·        Tüketici Ekipmanları

·        Aydınlatma Ekipmanı

·        Elektrikli ve Elektronik Aletler

·        Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Malzemeleri

·        Otomatik Dağıtıcılar

·        Tıbbi Cihazlar

·        İzleme ve Kontrol Araçları

olarak belirlenmiştir.

 

Bazı istisnai durumlar kapsamında bazı ürün veya cihazlar için RoHS Direktiflerinde muafiyetler gösterilmektedir. Bu muafiyetlerin kapsamına giren cihaz veya ürünler;

·        Askeri Teçhizat,

·        Büyük Ölçekli Sabit Endüstriyel Aletler,

·        Büyük Ölçekli Sabit Tesisler,

·        Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar

·        Fotovoltaik Paneller

‘ den oluşmaktadır.

 

RoHS Direktifleri ile alakalalı desteğe ihtiyaç duymanız halinde alanında uzman ekibimiz ile her zaman yanınızdayız.